Centric connect.engage.succeed

Willam van Weelden, expert Zaakgericht werken 

Willam van Weelden houdt zich vooral bezig met de informatiebehoefte van de verschillende gemeentelijke afdelingen. Goede regie staat of valt met het koppelen en inzichtelijk maken van basisgegevens, geo-informatie, zaken en documenten. Zeker met de Omgevingswet aan de horizon, wordt het delen daarvan steeds belangrijker. Zaakgericht werken helpt u eenduidig overzicht te houden over alles wat er speelt, een voorwaarde om de regiefunctie in de Omgevingswet effectief in te vullen.

Visie op zaakgericht werken

In het regeerakkoord schrijft het kabinet dat de overheid nog meer moet aansluiten bij de digitale samenleving om haar dienstverlening verder te verbeteren. Het kabinet gaat een ambitieuze agenda opstellen voor deze verdere digitalisering. Een agenda die aansluit bij de vraag van burgers om via het internet te worden geholpen op het moment dat het hen uitkomt: ’s avonds op de bank en in het weekend.

Door de toenemende digitalisering nemen het belang en de behoefte toe om de regie te houden in de volledige keten. De AVG schrijft bijvoorbeeld voor dat persoonsgegevens alleen voor specifieke taken mogen worden ingezien en opgeslagen. En sommige zaken mogen alleen inzichtelijk zijn voor de medewerker die de zaak zelf behandelt. Hoe meer applicaties gegevens ontsluiten, hoe belangrijker het is dat medewerkers alleen die gegevens zien die zij nodig hebben. Zo mag een medewerker van het klantcontactcentrum vanuit het klantcontactcentrum geen inzicht hebben in HR-zaken of de zaak voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

De regie op processen en het inzicht in gegevens wordt steeds belangrijker. Daarbij verandert de rol van de informatie-adviseur naar een adviesrol over wet- en regelgeving en over de impact van gegevensverzameling in gemeente met aaneengesloten applicaties.

Kennisdomeinen

  • Zaakgericht werken


Blogs