Centric connect.engage.succeed

De Omgevingswet: sneller, eenvoudiger en beter

De Omgevingswet, die naar verwachting in januari 2021 in werking treedt, integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Diverse regelingen rond bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur worden in de nieuwe wet samengebracht. Hebt u de voorbereiding al in gang gezet?

De nieuwe wet betekent een enorme stelselherziening van het omgevingsrecht en heeft tot doel het systeem ‘eenvoudig beter’ te maken. Een belangrijk voorbeeld daarvan is brede participatie bij de start van een ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Dat moet zorgen voor betere plan- en besluitvorming en daardoor voor meer draagvlak en minder kosten voor bijvoorbeeld bezwaarprocedures en onderzoek.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Voor die brede participatie en betere besluitvorming is uitstekende informatievoorziening cruciaal. Om te zorgen dat burgers, bedrijven en de overheid efficiënt en tijdig beschikken over de juiste informatie, is het Digitaal Stelsel Omgevingswet voorzien. Alle informatie komt daarmee beschikbaar via één ingang, gewaarborgd door goede afspraken over gegevensuitwisseling.

Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten worden opgeroepen nu al in de geest van de Omgevingswet te handelen. Dat betekent op hoofdlijnen dat u het omgevingsbeleid beter kunt afstemmen op lokale behoeften en doelstellingen dan eerder wellicht mogelijk leek.

Centric werkt aan oplossingen en diensten die u in staat stellen nu al de voordelen van de Omgevingswet te benutten. Heeft uw organisatie ook behoefte aan een vliegende start? Neem contact op met productmarketingmanager Sander Meinders.

Waarom de Omgevingswet?
 

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.