Centric connect.engage.succeed

Aan de slag met de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG beschrijft in detail waaraan overheden en andere organisaties moeten voldoen, van het aanstellen van de functionaris gegevensbescherming tot de afschrikwekkend hoge boetes. Hoe zorgt u dat u als overheid op tijd klaar bent?
     

De integriteit van gevoelige informatie staat of valt met hoe goed dit onderwerp leeft binnen uw organisatie. Daarom zult u bijvoorbeeld privacybeleid moeten opstellen dat beschrijft hoe uw organisatie aandacht geeft aan de bescherming van persoonsgegevens van burgers.

Ook op technisch gebied is er werk aan de winkel: hoe zorgt u dat het opvragen van gegevens rechtmatig verloopt en dat het proces wordt gelogd? Hoe beantwoordt u burgers die willen weten wat er met hun gegevens gebeurt? En hoe zit het met automatische signalen bij verdacht gebruik van gevoelige gegevens? De experts van Centric geven u graag advies op maat en passende begeleiding.

De AVG in vijf thema’s

De regelgeving in de verordening is grofweg in te delen in vijf categorieën:

  • Compliancy
  • Transparantie
  • Security
  • Governance
  • Organisatie

Elk van deze onderdelen bevat een set concrete actiepunten die de handvatten bieden voor de implementatie van deze nieuwe wet. Voortdurende aandacht blijft voor compliancy, transparantie, security en governance blijft noodzakelijk.

Download de whitepaper

Benieuwd wat deze vijf thema’s betekenen voor uw organisatie en wat u nu al kunt doen om op tijd klaar te zijn voor de AVG? Vul het formulier in onderaan de pagina om de whitepaper te downloaden.

Hierin leest u bijvoorbeeld over het inventariseren van persoonsgegevens in informatiecontainers, het inrichten van een meldingsprotocol datalekken en het vergroten van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers. De tips en handreikingen in de whitepaper helpen u de AVG stap voor stap in te vullen.