Centric connect.engage.succeed

Pieter Overbeeke, expert Interne audit & Assurance

Als manager compliance, audit & security houdt Pieter Overbeeke zich bezig met de eisen die gesteld worden aan processen en interne beheersing vanuit de aandachtsgebieden interne audit, compliance en information security. Hij publiceert regelmatig blogs over diverse kennisdomeinen in de financiële sector.

Na zijn studie Bedrijfseconomie en Accountancy werkt Pieter alweer ruim 25 jaar in het audit- en adviesvak. De eerste tien jaar van zijn carrière werkte hij als externe auditor, daarna zo’n twaalf jaar als consultant voor het optimaliseren van risicomanagement- en interne beheerssystemen en de laatste vijf jaar als interne auditor bij Centric.  Sinds 2001 is Pieter docent voor de master-/post-masteropleiding Accountancy aan Nyenrode University.

Kennisdomeinen

  • Security
  • Compliance
  • Risk management
  • Business continuity management 

Blogs

Visie op Audit & Assurance

Het vakgebied van audit en assurance is sterk in ontwikkeling. De verwachtingen van stakeholders rondom de werkzaamheden van auditors zijn hoog en die zijn de afgelopen jaren niet altijd waargemaakt. Daarnaast neemt het uitbesteden van ondersteunende en primaire processen nog steeds toe en daarmee ook de vraag naar transparantie en zekerheid door alle stakeholders. Vanaf het begin van deze eeuw heeft het gebruik van de assurance-rapporten (eerst SAS 70 en vanaf 2011 ISAE 3402) een enorme vlucht genomen.

De assurance-standaard is toepasbaar voor de specifiek uitbestede processen van klanten. Het aantal generieke standaarden (zoals bijvoorbeeld ISO 27001 of ISO 9001) waaraan de interne beheersing van organisaties moet of kan voldoen, is ook alleen maar toegenomen. Voor organisaties is het belangrijk grip te houden op het toepassen van al deze standaarden en ze op een efficiënte wijze toe te passen.

De komende jaren is het voor Centric belangrijk om de ontwikkelingen binnen audit en assurance en het toepassen van standaarden op de voet te blijven volgen. We hebben de afgelopen jaren gebouwd aan een robuust Risk & Control Framework, waarin de belangrijkste processen en beheersmaatregelen voor onze dienstverlening zijn opgenomen. De uitdaging is ons Risk & Control Framework continu aan te passen en te optimaliseren, zodat het optimaal invulling geeft aan de wensen en eisen van stakeholders en in het bijzonder van onze klanten.