Centric connect.engage.succeed

Resultaatgericht Samenwerken voor corporaties

Wilt u de kwaliteit van uw woningbezit meetbaar en bediscussieerbaar maken? Dit kan met behulp van Kwaliteit in Balans (KiB), een handige tool op basis van het Handboek Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie van SBR. Dit handboek is een praktisch instrument, dat stapsgewijs laat zien hoe u optimaal kunt samenwerken bij renovatieprojecten. KiB maakt de in dit handboek opgenomen methodiek en content beschikbaar in geautomatiseerde vorm.

Gemakkelijk keuzes maken

KiB maakt het mogelijk om relatief eenvoudig, topdown vanuit het voorraadbeleid, de kwaliteitsuitgangspunten vast te leggen. De tool ondersteunt de corporatie in het maken van keuzes rondom thema’s als energiezuinigheid, gezondheid en veiligheid. Het resultaat wordt vastgelegd in enkele A4’tjes. Die pagina’s vormen de basis voor de uitwerking in een opnameformulier voor de schil, de installaties, het interieur en de algemene ruimten van de woningen in een complex.

Duidelijke afspraken

Uw opdrachtnemer (het vastgoedonderhoudsbedrijf) vertaalt de resultaten van de opname in een verslag van bevindingen. De opnamebevindingen leiden tot een voorstel voor onderhoudsmaatregelen en voorzieningen. Met de opgestelde prestatie-eisen kunnen de afgesproken kwaliteit bij de oplevering van de renovatie- of onderhoudsbeurt en de kwaliteit gedurende de exploitatie worden bewaakt. Hiermee ontstaat dus in een heel vroeg stadium, nog voordat het project van start gaat, duidelijkheid over de wensen van de corporatie. De realisatie van deze wensen is door de aannemer gewaarborgd. Hierdoor worden afstemmingsproblemen en dus faalkosten teruggedrongen.

Wat is de rol van Centric?

Een belangrijk onderdeel van RGS is een goede vraagspecificatie. Hiervoor is de deelmethodiek Kwaliteit in Balans (KiB) ontwikkeld. Centric automatiseert deze deelmethodiek. KiB is een slimme, laagdrempelige en betaalbare oplossing voor corporaties, bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven en andere vastgoedbeheerders. De software is flexibel en kan standalone worden gebruikt, maar ook geïntegreerd met ALERT van Centric of gekoppeld met een ander ERP- of kwaliteitssysteem.

Makkelijker en sneller

Er zijn inmiddels al veel prestatie-indicatoren en normen ontwikkeld voor renovatie en onderhoud, waardoor u de keuze heeft uit allerlei kwaliteitssystemen. In combinatie met onze KiB-software kunt u makkelijker en sneller een maatwerkprogramma van eisen maken, dat modulair van hoog naar laag werkt, en andersom.

Meer informatie

Wilt u weten KiB kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op via +31 592 39 66 66.