Centric connect.engage.succeed

Resultaatgericht Samenwerken voor renovatie- en onderhoudsbedrijven

Werkt u bij een vastgoedbeheerder, onderhoudsbedrijf of bent u betrokken bij renovatie, herontwikkeling en/of onderhoud? Kies voor Resultaatgericht Samenwerken! Deze wijze van samenwerken leidt tot een veel efficiëntere manier van werken tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven.

Deel uw kennis met corporaties

Veel woningcorporaties stoten de eigen onderhoudsdienst af en verliezen daarmee bouwtechnische kennis. Ruim de helft van de corporaties heeft nog wel een onderhoudsdienst met eigen vakkrachten. Zij worden voornamelijk ingezet voor het oplossen van klachten van huurders. Deze eigen diensten kunnen inmiddels niet meer concurreren met het bedrijfsleven voor omvangrijker, minder klantgebonden werk. Hier ligt dus een kans voor uw organisatie! Uw bedrijf beschikt immers wel over deze kennis en ervaring!

Onderscheid u van andere aannemers

Door al tijdens de planvorming deze kennis en ervaring met corporaties te delen, kunt u als vastgoedonderhoudsbedrijf toegevoegde waarde creëren en u onderscheiden van de aannemers die pas in actie komen na een aanbesteding. Centric heeft hiervoor een handige softwaretool ontwikkeld, genaamd KiB. Deze software maakt het eenvoudiger om de kennis en ervaring die u heeft van het uitvoeringsproces te koppelen aan de gewenste kwaliteit van het woningbezit van de corporatie. Op deze manier wordt de gewenste kwaliteit meetbaar en bediscussieerbaar.

Wat is de rol van Centric?

Een belangrijk onderdeel van RGS is een goede vraagspecificatie. Hiervoor is de deelmethodiek Kwaliteit in Balans (KiB) ontwikkeld. Centric automatiseert deze deelmethodiek. KiB is een slimme, laagdrempelige en betaalbare oplossing voor corporaties, bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven en andere vastgoedbeheerders. De software is flexibel en kan standalone worden gebruikt, maar ook geïntegreerd met ALERT van Centric of gekoppeld met een ander ERP- of kwaliteitssysteem.

KiB-software

KiB is ontwikkeld op basis van het Handboek Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie van SBR. De in dit handboek opgenomen methodiek en content is nu dus ook beschikbaar in geautomatiseerde vorm. Hiermee is het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze, topdown vanuit het voorraadbeleid, de kwaliteitsuitgangspunten vast te leggen. Met deze tool ondersteunt u dus de woningcorporatie in het maken van keuzes rondom thema’s als energiezuinigheid, gezondheid en veiligheid. Het resultaat wordt vastgelegd in enkele A4-viertjes. Deze pagina’s vormen vervolgens de basis voor de uitwerking in een opnameformulier voor de schil, de installaties, het interieur en de algemene ruimten van de woningen in een complex. Als vastgoedonderhoudsbedrijf vertaalt u de resultaten van de opname in een verslag van bevindingen. De opnamebevindingen leiden tot een voorstel voor onderhoudsmaatregelen en voorzieningen. Aangezien de KiB-software een integratie kent met de bouwsoftware ALERT van Centric kunt u dit voorstel direct koppelen aan de calculatiemodule in ALERT om een begroting te maken.

Betere afstemming

Hiermee is er dus in een veel vroeger stadium, nog voordat het project van start gaat, een betere afstemming tussen de wensen van de woningcorporatie en de realisatie van deze wensen door de aannemer gewaarborgd. Hierdoor worden afstemmingsproblemen en dus faalkosten, aan zowel de kant van het vastgoedonderhoudsbedrijf, als de corporatie teruggedrongen.

Zien hoe KiB werkt?

Neem contact met ons op voor een adviesgesprek op maat of een demo of neem contact op via +31 592 39 66 66.