Centric connect.engage.succeed

“RGS betekent lagere kosten en hogere klanttevredenheid”

Hans van der Krogt (Smits Vastgoedzorg)


Hans van der KrogtIn 2008 ontwikkelde Smits Vastgoedzorg samen met woningcorporatie Staedion en Vijverberg Consulting een nieuwe manier van werken voor een renovatieproject in Den Haag. Het resultaat: meetbare kwaliteitsafspraken op de korte én langere termijn, duidelijkheid in het proces, een goede prijs-kwaliteitverhouding en lagere indirecte kosten. Deze ervaring vormde de basis voor Resultaatgericht Samenwerken bij renovatie (RGS).

Betrokkenheid aannemer beperkt

De traditionele manier van renovatie en onderhoud leidt vaak tot een ondermaats ontwerp, met onnodig hoge exploitatiekosten en faalkosten. Hans van der Krogt, directeur Smits Vastgoedzorg: “Op de traditionele manier is de betrokkenheid van de aannemer beperkt. De woningcorporatie of vastgoedbeheerder selecteert vaak op basis van de laagste prijs. Een gebrekkige visievorming, suboptimale taakverdeling en taakdoublures in het proces zorgen ervoor dat het proces niet efficiënt en niet effectief verloopt. Ook ontbreekt er vaak een koppeling tussen ontwikkeling en beheer. Door in vroeg stadium samen te werken, kan dit beter én goedkoper.”

Kennis overdragen

Naar aanleiding van het succesvolle traject bij Staedion, zocht Smits Vastgoedzorg samenwerking met een aantal partijen om de nieuwe werkwijze verder uit te werken. Hans: “Wij waren direct enthousiast over dit project. Maar er zijn meer bedrijven in renovatie en onderhoud die hier gebruik van kunnen maken. Zeker omdat in deze aanpak direct ook het beheer, in de vorm van onderhoudsscenario’s, wordt meegenomen. Het is zonde om de in dit project ontwikkelde kennis niet over te dragen. Daarom hebben we in 2009 samen met SBR het handboek Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie uitgebracht. Vervolgens hebben we in 2010 met een aantal partijen het consortium Prestatiegericht Samenwerken opgericht om de verdere uitwerking van de methodiek en de automatisering ervan op te pakken (deze naam is later gewijzigd in Resultaatgericht Samenwerken). Dit doen we samen met de woningcorporaties Mitros, Havensteder en Portaal, het vastgoedonderhoudsbedrijf Rutges Vernieuwt, het kennisplatform SBR en Vijverberg Consulting.

Nauwe samenwerking

Het doel van RGS is een efficiëntere, duurzame en kostenbesparende manier van samenwerken tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hans: “We zitten nu vanaf de initiatiefase direct bij de opdrachtgever aan tafel en worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Gezamenlijk bepalen we welke ingrepen en activiteiten het meeste rendement opleveren. Hierbij is het belangrijk de visie van de opdrachtgever helder te krijgen. Wat zijn de kwaliteitsuitgangspunten op thema’s als veiligheid en energieprestatie? Welke prestatie wil hij behalen? Wat is de huidige conditie van het complex en welke maatregelen zijn noodzakelijk om de gewenste prestatie te behalen?

Scenario’s

De aannemer werkt de verschillende oplossingen uit in scenario’s, die met de opdrachtgever worden besproken. Deze worden doorberekend en met elkaar vergeleken. Voor ieder scenario worden ook de onderhoudskosten van de beheerfase uitgerekend. “Op deze manier zoeken we samen met de opdrachtgever naar de optimale balans voor het betreffende complex tussen geld en de thema’s veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen. Als de opdrachtgever dit wil, kunnen we ook tijdens de beheerperiode verantwoordelijk blijven voor het onderhoud”, vertelt Hans.

Software

De gewenste kwaliteit wordt binnen RGS gespecificeerd in de deelmethodiek Kwaliteit in Balans (KiB). Inmiddels is de ontwikkeling in een vergevorderd stadium en heeft het consortium Centric gevraagd hiervoor de software te ontwikkelen. Hans: “Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om hun wensen te specificeren. Met de KiB-software kunnen wij ze hierbij ondersteunen.”

Uniek

Volgens Hans gaat het om een unieke manier van werken. “Vergeleken met de traditionele methode werken we zorgvuldiger en zijn er lagere ontwikkel- en onderhoudskosten, snellere doorlooptijden en betere plannen. Op deze manier hebben we uiteindelijk ook een meer tevreden klant.”