Centric connect.engage.succeed

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Samenwerking binnen renovatie en vastgoedonderhoud kan leiden tot onnodig hoge exploitatie- en faalkosten. De fasen van het proces zijn vaak niet op elkaar afgestemd of er wordt er alleen gekeken naar de investering op de korte termijn. Resultaatgericht Samenwerken, ook wel Prestatiegericht Samenwerken genoemd, stelt visie, afspraken en resultaat centraal en kijkt naar onderhoud(skosten) in de toekomst. 

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

RGS is een vorm van Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RVGO). Het is een methodiek voor ketensamenwerking in onderhoud, herontwikkeling en renovatie. Bekijk onderstaande film voor een uitleg.

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.

Wat levert RGS op?

RGS leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen vastgoedbeheerders, zoals woningcorporaties, en vastgoedonderhoudsbedrijven. Het resultaat: lagere proceskosten, kortere doorlooptijden en grotere tevredenheid bij bewoners.