Centric connect.engage.succeed

PROJECT

PROJECT is de geïntegreerde en brede oplossing voor projectbeheer. De software is toegespitst op bouw- en GWW-bedrijven, maar ook geschikt voor organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en coördinatie van bouwprojecten zoals projectontwikkelaars.

Bij PROJECT neemt de financiële planning en bewaking een belangrijke plaats in. PROJECT beheert het proces van ontwikkeling, calculatie en voorbereiding tot uitvoering en bewaking van bouwprojecten. Met PROJECT hebt u grip op het hele proces: samenwerking op de bouwplaats, urenregistratie, productiestanden, planning van mensen, machines, materialen en onderaannemers. De applicatie zorgt voor het beheer van alle relaties, contacten en documenten (denk aan tekeningen, offertes en contracten) rondom uw projecten.

Pluspunten

  • diverse calculatiemethodes geschikt voor B&U en GWW
  • kostprijsconfigurator om snel en accuraat een kost- en verkoopprijs te berekenen van een standaardwoning of systeembouwproject
  • kopersbeheer en documentbeheer; u legt eenvoudig een digitaal projectdossier aan en deelt via webportals de projectinformatie met belanghebbenden
  • uitgebreide financiële bewaking van begroting en voortgang en onderbouwde prognose van het eindresultaat, dus steeds inzicht in de actuele stand van uw projecten
  • met een uitgebreide planningsfunctionaliteit kunnen middelen om de projecten te realiseren op een optimale manier ingezet worden. De module biedt een adequate resourceplanning, projectplanning en financiële planning


PROJECT is een module van de ERP-oplossing Centric Construction Solutions