Centric connect.engage.succeed

Cursus werkvoorbereiding + nacalculatie

De cursus werkvoorbereiding + nacalculatie is bedoeld voor calculatoren en werkvoorbereiders en is het vervolg op de cursus calculatie.

Zaken die aan de orde komen zijn onder andere:

  • het genereren van een werkbegroting aan de hand van uw bewakingssystematiek (bijvoorbeeld per hoofdstuk, paragraaf, bouwfase of iedere willekeurige op het project afgestemde codering)
  • het aanpassen van de berekende, flexibele budgetten en op basis van deze aanpassingen lijsten uitdraaien om bij een volgend project uw voordeel mee te kunnen doen
  • het toekennen van verschillende codes aan uitvoeringsfases om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de totaal uit te voeren activiteiten
  • het gebruiken van uitvoeringsfases voor het maken van logische taken- en activiteitenplanningen en personele capaciteitsplanningen.

Duur: 1 dag

Niveau: gevorderden