Centric connect.engage.succeed

Cursus CRM

De cursus CRM is bedoeld voor verkoopmedewerkers en gaat dieper in op de module CRM.

Zaken die aan de orde komen zijn onder andere:

  • het bijhouden van actiepunten met de workflowtechniek waarmee u de te nemen acties op het juiste moment en in de juiste volgorde kunt (laten) uitvoeren
  • omzetprognoses
  • offertebeheer
  • concurrentieanalyse
  • status van klachten
  • automatisch genereren van documenten
  • beheer van interne- en externe documenten
  • koppeling met Outlook-acties

Duur: 1 dag

Niveau: beginners