Centric connect.engage.succeed

Cursus applicatiebeheer

Deze cursus bestaat uit twee delen en is bedoeld voor applicatiebeheerders. In het eerste deel van de cursus worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met het professioneel beheren van de applicatie. Hierbij wordt ingegaan op het aanmaken van gebruikers, het installeren van updates, het toevoegen van rechten en de opzet van de applicatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aanmaken van administraties, het invoeren van de licentie en de mogelijkheid van controleprogramma’s.

Tijdens het tweede deel wordt de rechtenstructuur van ALERT behandeld. De onderwerpen die aan bod komen, zijn het aanmaken van gebruikers en het toekennen van rechten aan deze gebruikers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het afschermen van administraties en de mogelijke autorisaties op bijvoorbeeld projecttype of projectleider.

Duur: 1 dag

Niveau: beginners (enige basiskennis van ALERT is gewenst)