Centric connect.engage.succeed

Efficiënter samenwerken met internetportalen

Om succesvol te kunnen ondernemen, is goed samenwerken essentieel. Niet alleen binnen uw bouw- en/of onderhoudsbedrijf, maar ook met uw ketenpartners. Dit kan alleen wanneer actuele kennis en informatie voor alle betrokkenen beschikbaar is vanuit één bronsysteem. Zodat u documenten kunt opslaan, vinden en delen  per persoon, rol of project.

Met een internetportaal brengt u alles samen. Partners krijgen opdrachten via internet en bij de uitvoering ervan doen zij hun deel van de administratie online; die gegevens worden meteen doorgevoerd. Zoals een touroperator een geïntegreerd aanbod laat zien (vlucht, hotel, auto) uit verschillende externe applicaties, zo kunt u met een portaal uw eigen en externe applicaties laten 'praten' met elkaar. 

Verbeter samen het projectrendement én verhoog de gebruikerstevredenheid!

Voordelen van een internetportaal

 • Overal en altijd met alle devices te benaderen
 • Realtime persoonsgebonden informatie (precies wat de gebruiker nodig heeft, niet meer en niet minder)
 • Zowel voor uw medewerkers als uw partners in de keten

Welke portalen biedt Centric voor bouw- en onderhoudsbedrijven?

 • SharePoint op maat
  Documenten en projectgeoriënteerde informatie efficiënt benaderbaar per project, persoon, proces of werkgebied
 • Opdrachtgeversportaal
  Projectinformatie delen met de opdrachtgevers
 • Onderaannemersportaal
  Efficiënte aansturing van vaste onderaannemers
 • Bewonersportaal
  Huurders of kopers inzicht geven in meldingen, meerwerk, planning en andere relevante gegevens

Wilt u samenwerking binnen de keten starten of soepeler laten verlopen?

Neem contact met ons op voor een adviesgesprek op maat of een demo van een van de portalen.