Centric connect.engage.succeed

Pensioenadministratie: een veranderend maar kansrijk landschap


De wereld van pensioenfondsen ziet er heel anders uit dan twintig jaar geleden. Toenemende wet- en regelgeving, verscherpt toezicht en de moeizame discussie rond een nieuw pensioenstelsel zijn maar een paar zaken die de pensioenmarkt van nu typeren. Ook de individualisering, de hogere levensverwachting en (dus ook) de hogere pensioenleeftijd stellen nieuwe eisen aan pensioenfondsen.

Ook de consolidatieslag zet door waardoor het aantal pensioenfondsen afneemt. Reden voor hen om steeds vaker te kijken naar de invulling van hun activiteiten – zelf blijven doen of uitbesteden? Het doel daarbij is altijd zich te kunnen focussen op hun kerntaak: de pensioenen van hun deelnemers maximaliseren en de communicatie aan hen zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk maken.

Om aan de wensen en eisen van alle stakeholders – niet in de laatste plaats die van de deelnemers – te voldoen, is het cruciaal dat de fondsen inspelen op de technologische ontwikkelingen en mee kunnen in de digitalisering. Centric Pension and Insurance Solutions helpt op beide fronten: wij nemen de administratieve processen van fondsen uit handen, inclusief het digitaliseren van die processen én de communicatie. Een kloppende pensioenuitvoering maakt hen immers niet uniek - slimme productontwikkeling en een goed relatiebeheer wel.

Centric biedt strategisch advies

Samen met u kijken we graag naar uw situatie om tot een strategisch advies te komen met betrekking tot het heroverwegen van kernactiviteiten, het optimaliseren van processen of het outsourcen van werkzaamheden.

Wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem gerust contact met mij ons op via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.