Centric connect.engage.succeed

Tijdelijke ondersteuning bij piekbelasting

De zorgplicht stelt u als verzekeraar of pensioenfonds voor de uitdaging uw administratie snel aan te passen aan nieuwe wetgeving en andere belangrijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om aanpassingen in complexe administraties, systemen en processen waarbij uiterste zorgvuldigheid geboden is.

Dit brengt een piekbelasting met zich mee die lastig met eigen medewerkers is in te vullen. Centric heeft een deskundig pensioen- en verzekeringsteam dat (spoed)werkzaamheden projectmatig van u overneemt. Of het nu gaat om het verwerken van mutaties of het maken van (complexe) berekeningen of communicatie met uw verzekerden of deelnemers. Samen met u bepalen wij, gebaseerd op onze ervaringen, hoe het project het beste kan worden aangepakt. Bij alle werkzaamheden acteren we onder uw naam - conform uw richtlijnen en beleid - met door u goedgekeurde middelen.

Kwaliteit gegarandeerd

Onze medewerkers hebben ervaring met pensioenen en levensverzekeringen, zijn op dit gebied opgeleid en voeren de werkzaamheden uit onder toezicht van vakbekwame wft-managers. We zijn goed op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Zo staan wij garant voor een kwalitatief goede uitvoering van de benodigde werkzaamheden.

We ondersteunen onder andere bij:

  • piekbelastingen in het reguliere werk
  • piekbelastingen door projecten
  • technische of commerciële conversie naar uw nieuwe systeem of product
  • verrijking van data
  • tijdelijke ondersteuning bij de introductie van een nieuw product

Fixed price

Wij voeren de ondersteuning normaalgesproken voor een vast prijs voor u uit. U kunt ook kiezen voor detachering.

Meer informatie

Ontdek hoe Centric uw administratie zorgeloos door drukke perioden heen helpt. Klik op de button voor een afspraak of bel of mail voor meer informatie.