Centric connect.engage.succeed

Weten waar u aan toe bent

Een efficiënte en heldere overlegstructuur waarin u als klant centraal staat, is voor Centric cruciaal. We stemmen deze dan ook af op uw behoeften. Daarbij gebruikt Centric een bewezen overlegstructuur als basis.

U hebt de regie

Als u werkzaamheden aan Centric uitbesteedt, blijft u de regie voeren. Dat geldt niet alleen voor de manier waarop Centric de werkzaamheden voor u uitvoert; ook op het gebied van beleid, strategie, productontwikkeling en businessanalyse bent u in control.

Afspraak is afspraak

De afspraken over de dienstverlening (diensten en bijbehorende servicelevels) leggen we in heldere termen in een contract (Service Level Agreement, SLA) vast. Zodoende weet u waar u aan toe bent en wat u van Centric mag verwachten. Wij hechten zeer aan het principe ‘afspraak is afspraak’, zonder dat dit overigens ten koste gaat van de flexibiliteit: als u met zaken zit waar het contract niet in voorziet, lost Centric dat in overleg voor u op.

Periodieke rapportages

Middels periodieke rapportages informeren we u over de prestaties (SLA), de kosten en het functioneren van de dienstverlening die u van Centric afneemt. Ons Servicemanagement is verantwoordelijk en uw eerste aanspreekpunt voor de met u overeengekomen dienstverlening conform de afgesproken prijs en prestatie.

Risicobeheersing

Onze hele organisatie is erop ingericht om uw opdrachten juist, op tijd en volledig uit te voeren. Om dit te bereiken hebben wij regels opgesteld op het gebied van personeel, systemen, processen en procedures.

Meer weten over de regels en richtlijnen die Centric hanteert bij het voeren van uw pensioen-  of verzekeringsadministratie? Download de brochure Governance van Centric BPO Services.