Centric connect.engage.succeed

Uitbesteden uitvoering Werk, Inkomen en Zorg

Het sociale stelsel wordt fors hervormd. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van werk, inkomen, onderwijs en zorg.

Verschillende verantwoordelijkheden zijn per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten waarbij zij geconfronteerd worden met forse bezuinigingen. Dit dwingt hen te zoeken naar manieren om effectief en efficiënt invulling te geven aan de nieuwe rol van regiehouder en kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te kijken.

Wat wilt en kunt u uitbesteden?

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor uw administratie van de Participatiewet, Ioaw/Ioaz, Wmo en Jeugdwet over. Ons takenveld omvat hierbij:

  • Volledig uitkeringen- en debiteurenbeheer (inclusief crediteuren en voorschotten).
  • Administratieve verwerking van verstrekkingen en voorzieningen in het kader van de Wmo en Jeugdwet (inclusief verwerking van facturen).
  • Periodiek terugkerende werkzaamheden zoals jaarwerk.
  • Alle benodigde output naar de cliënt, uw gemeente/samenwerkingsverband en naar derden.
  • Uitvoering van het functioneel en het technisch beheer.

Uitbesteden functioneel beheer

Hierbij gaat het om de inrichting en het inhoudelijke beheer van het systeem en de ondersteuning van de eindgebruikers. Wij implementeren uw lokale beleid en richten de applicatie naar uw wensen in. Wij zorgen voor een adequaat ingericht systeem en een vlekkeloos draaiende applicatie. Onze medewerkers kennen de gebruikte applicaties als geen ander en halen er het maximale uit. Deze dienstverlening kan op locatie en/of op afstand worden verzorgd.

Uitbesteden technisch beheer

Voor een goede bedrijfsvoering moet uw organisatie kunnen rekenen op de beschikbaarheid en functionaliteit van uw bedrijfskritische applicaties. Door de snelle technologische ontwikkelingen en de toenemende complexiteit binnen het IT-landschap zijn het onderhouden en beheren van een moderne ICT-infrastructuur duur en tijdrovend. Wij kunnen het volledige beheer van uw ICT-infrastructuur overnemen. Kwaliteit en beschikbaarheid zijn daardoor gegarandeerd. Wij beheren uw omgeving op afstand of faciliteren de applicaties volledig vanuit de cloud.

Uitbesteden: alles of een deel?

Wij kunnen de volledige verantwoordelijkheid voor uw administratie van u overnemen, maar u kunt er ook voor kiezen een deel van de taken aan ons uit te besteden.

U houdt de regie

U blijft verantwoordelijk voor de beleidsbepaling, het klantcontact, de claimbeoordeling en arbeidstoeleiding. U voert de regie over de aan ons uitbestede werkzaamheden. We leggen de afspraken vast in een Service Level Agreement en zorgen dat u tijdig de gewenste rapportages en verantwoording ontvangt.