Centric connect.engage.succeed

Met het Control Framework van Centric blijft u in control

Als u IT-  of bedrijfsprocessen aan Centric uitbesteedt, wilt u grip houden op die processen. U zoekt zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersing bij de uitbestede processen: assurance.

ISAE 3402 en ISAE 3000

Het Centric Risk & Control Framework geeft zekerheid over financiële én niet-financiële processen en is gebaseerd op algemeen geaccepteerde standaarden en normenkaders (ISAE 3402 en ISAE 3000).

Eén rapport

Ons Control Framework dekt alle belangrijke aspecten voor financiële instellingen af en integreert deze in één rapport. We informeren u niet alleen jaarlijks door middel van het ISAE 3402-rapport, maar ook periodiek door middel van een kwartaalrapport over de opzet, het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen in ons Control Framework.

Meer weten over ons Risk & Control Framework?

Download de whitepaper Assurance