Centric connect.engage.succeed

Gemeenten na de decentralisatie: welke organisatievorm past het beste?

De Participatiewet, Jeugdzorgwet en de uitgebreide Wmo maken het bord van de gemeente overvol; veel taken, veel verantwoordelijkheid, minder budget. Hoe voer je als gemeente de regie als het al lastig genoeg is de taken überhaupt gedaan te krijgen? Het doel zoals de rijksoverheid dat voor ogen heeft - één gezin, één plan - is nog ver weg.

Anderhalf jaar na de decentralisaties staan veel gemeenten dan ook voor de vraag ‘hoe nu verder?’ Hoe kunt u invulling geven aan het nieuwe sociale domein zonder te verzanden in administraties en operationele processen?

Wat kan en wil uw gemeente nog zelf? Wat besteedt u uit?

Dit zijn de opties voor het uitvoeren van taken in het sociaal domein:

  • Zelfstandig
  • Samenwerken (lokaal of regionaal)
  • Uitbesteden
  • Combinatie