Centric connect.engage.succeed

SharePoint migraties

U maakt gebruik van Microsoft SharePoint 2007/2010 en wilt weten of u naar de 2013-versie moet migreren?

Microsoft heeft met de 2013-versie een aantal technische en functionele verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de 2007/2010-release. Maar als de functionaliteit in SharePoint 2007/2010 voldoende is voor uw onderneming, is een migratie niet noodzakelijk. Sharepoint 2007/2010 wordt immers tot 2017 nog door Microsoft ondersteund.

Vindt u de mogelijkheden van de 2007/2010-versie te beperkt of biedt een nieuwere versie functionaliteit die van grote waarde is voor uw bedrijf, dan is een migratie natuurlijk wel het overwegen waard.

Voor het migreren naar SharePoint 2013 zijn er wat de techniek betreft twee opties:

 • in place upgrade
 • content database upgrade

Centric kiest in bijna alle gevallen voor optie twee. De nieuwe omgeving wordt in het geval van een Content database upgrade geïnstalleerd naast de oude omgeving. Dit zorgt voor een schone SharePoint installatie. Bovendien kan de bestaande omgeving tijdens de migratie online blijven voor het vinden van gegevens.

Centric voert de migraties uit volgens een beproefd migratieplan. Dit plan bestaat uit negen stappen, namelijk:

 1. planning
 2. inventarisatie
 3. opschonen
 4. pre-ontwikkeling
 5. installatie (test)
 6. testmigratie
 7. installatie (productie)
 8. migratie
 9. acceptatie & go live

Maar hoe belangrijk techniek ook is, de eindgebruiker bepaald uiteindelijk of een migratie geslaagd is. En de criteria zijn dan eigenlijk vrij eenvoudig:

 • De informatie die de gebruiker nodig heeft moet nog steeds vindbaar zijn.
 • De snelheid waarmee de gebruiker met het systeem kan werken moet nog steeds goed zijn.
 • Alle handelingen die de gebruiker in de oude versie deed moet hij nog steeds kunnen uitvoeren.
 • De gebruiker moet toegevoegde waarde zien door de nieuwe mogelijkheden die de migratie met zich heeft meegebracht.

Communicatie en betrokkenheid

Tijdens de introductie van een nieuwe software-oplossing, ook al is het een nieuwe versie, is het essentieel dat uw medewerkers tijdig worden geïnformeerd en betrokken.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Alle gebruikers via het intranet en via de mail op de hoogte brengen van de komende migratie;
 • Een key-usergroep formeren die tijdens een aantal sessie op de hoogte worden gebracht van de stappen die worden uitgevoerd tot de definitieve migratie. Daarin wordt ook aangegeven wat er van ze wordt verwacht op het gebied van testen en communicatie naar de overige gebruikers.
 • Workshops voor key-users en eindgebruikers na de testmigratie om ze wegwijs te maken in de nieuwe omgeving.
 • Tijdens het proces iedereen blijven informeren over de status.
 • De dagen na de migratie een migratieteam stand-by houden om de vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.