Centric connect.engage.succeed

Business Intelligence

Managementinformatiesystemen zijn onmisbaar voor bedrijven en organisaties. Business intelligence - het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, markten, concurrentie, processen en trends - is een onmisbare schakel in de besluitvorming.

Belangrijk kenmerk van business intelligence is het toegankelijk maken van informatie uit diverse gegevensbronnen. Ook in uw organisatie is veel informatie beschikbaar; het opvragen en combineren ervan is echter vaak complex en ongedocumenteerd. Bij standaardrapportages wordt dit opgelost door het presenteren van de informatie in een vaste lay-out. Bij business intelligence wordt de informatie gemodelleerd in voor gebruikers bekende onderwerpen en meetwaarden. De gebruiker kan de onderwerpen en meetwaarden vervolgens zeer eenvoudig tegen elkaar afzetten en daardoor inzicht krijgen in de processen.

Operationele standaard rapportage via Microsoft Reporting Services. 
Tactische- Strategische standaard rapportage via Microsoft Reporting Services. Ontsluiting & verspreiding informatie binnen de onderneming via Microsoft SharePoint. Microsoft ReportBuilder , PowerPivot voor “self-service”-BI