Centric connect.engage.succeed

Centric Construction Solutions

Onder de noemer Centric Construction Solutions zet Centric Belgium een complete suite aan oplossingen neer voor elk type bouw en projectgestuurd bedrijf.  Zowel voor de publieke als voor de private sector, of het nu kortdurende op langlopende projecten zijn. De oplossingen zijn ontstaan uit een combinatie van langdurige klantenrelaties en het commitment een strategische partner in de bouw te zijn, met een heldere visie en de daadkracht deze uiteindelijk te realiseren.

Het project staat binnen de oplossingen centraal. Alle commerciële, logistieke en financiële processen worden gedurende de ganse levensloop van het project ondersteund. Dankzij de Centric Construction Solutions kan u elk project volgen van ‘idee’ tot ‘sloop’!

De kern van de oplossing bestaat uit volgende submodules:

  • CONTACT: oplossing voor CRM (relatiebeheer, contactenbeheer, mailings, offertebeheer,…)
  • PROJECT: totaaloplossing voor projectbeheer (projectontwikkeling, calculatie, kopersbeheer, werkvoorbereiding, planning, projectopvolging en nacalculatie, offerteaanvragen en offertevergelijkingen, aankoop- en voorraadbeheer, materieelbeheer, personeelsbeheer, vorderingsstaten en facturatie,…)
  • FINACC: oplossing voor financieel beheer (algemene en analytische boekhouding, crediteurenbeheer, CODA, consolidatie, investeringen en afschrijvingen,…)

Op het vlak van document management en workflow maakt Centric gebruik van Sharepoint. Voor de aankoopfactuurgoedkeuringsflow is er een integratie met Arco Invoice.

De hele suite is gebaseerd op de meest recente Oracle technologie in samenwerking met Sharepoint en Microsoft Business Intelligence.