Centric connect.engage.succeed

HRM

De Centric Construction Solutions kunnen aan de meest courante software oplossingen voor lonen en salarisverwerking gekoppeld worden.

Er bestaan o.a. koppelingen met software van de sociale secretariaten Groep S/Groupe S, SD Worx, HDP & Dienstbetoon, ADMB.

Er bestaat daarnaast een integratie met PIMS, de totaaloplossing voor personeelsinformatie van Centric.  Voor de Nederlandse markt is er tot slot een integratie met Paymaster voor de loon- en salarisverwerking.  De oplossing dekt alle voor de bouw- en installatiesector gangbare CAO’s en voorziet in de nodige flexibiliteit voor dag-, maand- en weekverwerking. Paymaster is zowel in house als in service toepasbaar.