Centric connect.engage.succeed

Roll-out

Een migratie is een tijdrovend proces waar veel operationele activiteiten bij komen kijken. Het vereist niet alleen tijd, maar ook expertise. Omdat migraties grote veranderingen teweegbrengen voor de gebruikers, is het belangrijk dat het uitrolproces soepel verloopt. U wilt de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikers immers zo min mogelijk hinderen. Centric biedt u met Werkplekuitrol de oplossing die een geruisloos uitrolproces garandeert.

Wat biedt Roll-out?

Roll-out is een gecontroleerde aanpak, waarbij heldere logistieke processen zijn gedefinieerd voor een uiteindelijk eenvoudige uitrol bij een migratieproject. Voordat de uitrol plaatsvindt, worden mogelijke knelpunten ondervangen, wordt de benodigde ruimte beschikbaar gesteld en worden ervaren projectmedewerkers op het project gezet. Centric maakt vervolgens in overleg met uw organisatie een planning voor Werkplekuitrol. Daarnaast stelt Centric zich verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van het eindresultaat 

Het gebruiksklaar maken van pc vindt plaats in de Staging ruimtes van Centric. De pc’s worden eerst geconfigureerd om te voldoen aan de eisen die u stelt. Vervolgens levert Centric de pc’s af op de werkplekken in uw organisatie, aangesloten op het netwerk.

Voordelen van Roll-out

  • Ruim binnen planning migreren aangezien Centric in korte tijd uw pc’s gebruiksklaar installeert geheel conform uw eisen
  • Kostenbesparing door ons efficiënte proces en de slimme afwegingen in pc-(her)gebruik
  • Zorgeloos migreren doordat u zich niet druk hoeft te maken over de logistiek en zich volledig kunt richten op de migratie zelf
  • Volledige medewerking van uw gebruikers aangezien zij nauwelijks worden belast tijdens de migratie en correct worden behandeld