Centric connect.engage.succeed

ICT Beheer

Het open karakter van onze beheermethode voor kantoorautomatisering geeft direct inzicht in Centric’s beheerprestaties. Dankzij onze ICT Beheerrapportage en trendanalyse maken we de kosten en prestatieniveaus van beheeractiviteiten voor u beheersbaar. De initiatieven die we daarbinnen nemen hebben een prestatieverhogende en kostenverlagende werking. We garanderen zorg voor de inrichting en betrouwbaarheid van uw kantoorautomatisering. Zowel de achterliggende infrastructuur als de ondersteuning van uw gebruikers nemen we voor onze rekening.

Veel services bieden we zowel op locatie aan als op afstand (remote). Ons ICT Beheer is opgebouwd uit transparante modulen, die afzonderlijk toe te passen zijn.

De volgende services zijn beschikbaar:


Alle subactiviteiten zijn gestandaardiseerd, waardoor ‘gestandaardiseerd maatwerk’ ontstaat. Dit leidt tot korte implementatietrajecten en bespaart u kosten, zowel initieel als structureel.

Centric past Activity Based Costing toe waarbij we de kosten berekenen per deelactiviteit. We registreren de inhoud van alle deelactiviteiten en we normeren de uitvoering in kwaliteit, doorloop- en werktijd. Deze ABC-werkwijze geeft u inzicht in uw kostenstructuur. Centric biedt openheid aan in haar Service Level Agreements: de afspraken zijn meetbaar, stuurbaar en voor beide partijen degelijk onderbouwd.