Centric connect.engage.succeed

Virtualisatie

Centric creëert met virtualisatie een dynamische IT-infrastructuur waardoor uw organisatie maximale wendbaarheid krijgt. Hierbij zetten wij uw middelen zo efficiënt mogelijk in, tegen zo laag mogelijke kosten.

Op basis van de doelstellingen die u met uw IT-organisatie wilt bereiken, verricht Centric een haalbaarheidsonderzoek om te achterhalen in hoeverre virtualisatie hieraan kan bijdragen. De uitkomst van dit onderzoek vormt het uitgangspunt van het projectplan met bijbehorende planning, geraamde kosten en verwachte baten.

Onze virtualisatiespecialisten zijn specifiek opgeleid en hebben ruime ervaring met uiteenlopende virtualisatieprojecten die zij volgens beproefde methodieken implementeren. Centric heeft partnerships met diverse producenten van virtualisatiesoftware. Zo zijn wij onder andere VMware Premier Partner, Microsoft Gold Certified Partner en Citrix Gold Solution Advisor. Daardoor beschikken onze virtualisatiespecialisten over kennis van de laatste ontwikkelingen in dit snel bewegende vakgebied. Vanuit die kennis en ervaring voorzien zij u van gerichte adviezen over alle toepassingsgebieden van virtualisatie: