Centric connect.engage.succeed

Migration Services

Complexe architecturen vereisen een gedegen aanpak tijdens een migratie. Een zorgvuldige voorbereiding, planning en begeleiding van het project bepalen het succes.

Centric hanteert beproefde methodieken om de kwaliteit van projecten voor migraties te garanderen. Onze pragmatische aanpak is gebaseerd op ITIL en PRINCE2 en zorgt voor een duidelijke fasering en planning. De methodieken omvatten alle middelen die nodig zijn om een project succesvol uit te voeren, zoals checklists, draaiboeken en communicatieplannen.

Controlled Migration Framework

Centric biedt een gedegen en bewezen projectaanpak om gecompliceerde migraties nauwkeurig voor te bereiden en uit te voeren. U krijgt inzicht in het migratieproces en behoudt de controle over de kosten en de doorlooptijd.

De professionele aanpak van Controlled Migration Framework zorgt voor een gecontroleerde overgang. Deze aanpak stelt u en ons in staat het project te beheersen en richting te geven. Controlled Migration Framework bestaat uit drie fasen: Architectuur, Realisatie en Uitrol. Door de modulaire opbouw van onze methode kunt u exact uitbesteden wat u wilt.

De invulling van de fasering van het project bepalen wij in nauwe samenwerking met uw organisatie. Intensieve communicatie met u, uw beheerders en uw eindgebruikers is daarbij essentieel voor succes. Deze continue dialoog zorgt ervoor dat ú de sturende factor in het proces bent.