Centric connect.engage.succeed

Software Asset Management

Organisaties zijn voor een optimale dienstverlening steeds meer afhankelijk van software. Het ontbreken van een adequaat softwarebeleid leidt echter vaak tot problemen en onnodig hoge kosten. Regelmatig betalen organisaties bijvoorbeeld voor licenties die niet worden gebruikt. Daarnaast leidt een gebrekkig softwarebeleid bij de uitvoering van migraties vaak tot knelpunten, zoals het ontbreken van installatiemedia, een onbekend aantal applicaties, onjuiste licentievormen en het niet benoemd zijn van applicatiebeheerders.

Wanneer u bij een IT-project het belang van een adequaat softwarebeleid onderschat, leidt dit vaak tot een overschrijding van de begroting en de planning. Daarom is het belangrijk om effectief de software-eigendommen te beheren. Met Software Asset Management van Centric kunt u kosten besparen, processen stroomlijnen en de veiligheid en betrouwbaarheid verhogen. Software Asset Management omhelst de volledige infrastructuur en processen die nodig zijn voor efficiënt beheer, controle en bescherming van software binnen uw organisatie en gedurende alle fases van het software life-cycle management.

Het inrichten van Software Asset Management begint met een analyse van de fysieke, financiële en contractuele eigenschappen om software te beheren. In het onderzoek naar verbeterpunten passeren onder andere de volgende onderwerpen de revue: softwareregistratie, softwarebeleid, productmanagement, contractmanagement en licentiemanagement.