Centric connect.engage.succeed

Integritetspolicy

Följande är Centrics integritetspolicy ’Integritetspolicyn’ vilken rör information som identifierar en person (‘Personlig information’) och som insamlats, använts eller utlämnats genom Centrics webbplatser och tjänsterna som tillhandahålls Registrerade Användare (tillsammans ‘Tjänsterna’). Personuppgiftsansvarig är Centric Professionals AB (Org nr: 556718-3693), Hamngatan 33, 172 66 Sundbyberg, Sverige. Personuppgiftsombud är VD Klas Bonde.

Denna integritetspolicy är avsedd att följa svenska och europeiska lagar och regler. Om du befinner dig utanför EU, kan vi komma att ange ytterligare eller andra villkor för ditt användande av tjänsterna. Detta samtycke innebär att du ger Centric rätt att använda din personliga information inom hela Centric, ägarbolag och systerföretag, i samtliga länder där dessa verkar.

Genom att upprätta ett konto, ger du Centric ditt uttryckliga samtycke till att samla in, lagra, bearbeta och använda din personliga information enligt denna Integritetspolicy vilket kan innebära överföring av personuppgifter till tredje land. Samtycket gäller tills dess att du antingen återkallar samtycket, att tolv [12] månader har gått efter att du avslutat ditt konto, eller att Centric avslutat ditt konto på grund av brott mot våra villkor eller denna Integritetspolicy.

Samtycket täcker även att den information som du förser Centric med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar, inklusive interna demografiska studier, så att vi kan förse dig och andra användare med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig).

Hur systemet fungerar

Genom att Du registrerar Dig på någon av Centrics webbplatser kan du:

1.söka tjänster hos Centric för att arbeta som konsult hos Centrics kunder, samt
2.söka tjänster hos Centrics kunder, som använder Centric vid rekryteringar.

Intresserade kan söka specifika tjänster eller lägga in sitt CV/meritförteckning i Centrics databas för rekrytering via vårt web-baserade rekryteringssystem. Informationen lagras i vår centrala databas som är placerad hos Centric i Norge. Centrics medarbetare kan sedan matcha kandidater med lediga tjänster hos Centric och hos Centrics kunder.

Insamlad information och dess användning

Information som du tillhandahåller
När du tecknar dig för ett konto på någon av Centrics webbplatser eller direkt till ett Centricbolag, så ber vi dig ange viss personlig information (såsom namn, adress, e-postadress, land och kontolösenord etc) vilka du samtycker till bearbetning av enligt ovan.

Cookies

Vi använder cookies på vår sida. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du besöker någon av Centrics webbplatser. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök och om hur du använt Centrics webbplatser och tjänsterna, inklusive spårningsanvändning på webbplatsen (t.ex. information om de delar du besöker och frekvensen med vilken du besöker olika delar av vår sida) så att webbplatsen, när du återvänder, vet vem du är och kan individualisera ditt besök.

Genom att registrera dig samtycker du till att vi kombinerar denna information med din personliga information för marknadsföring och marknadsundersökningar, inklusive interna demografiska studier, så att vi kan förbättra, optimera och anpassa kvaliteten på våra tjänster för dig, bekräfta när du har loggat in på tjänsterna, mäta antalet unika användare av våra tjänster samt verifiera användare. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies.

Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en cookies sänds. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar men kan också innebära att vissa funktioner på Centrics webbplatser och tjänster eventuellt inte kan visas. Annonsörer på vår sida kan också ange cookies. Bolaget har ingen kontroll över sådana cookies, vilka regleras av sådana parters integritetspolicy. Centrics webbplatser använder också tredje parts cookies och bildfiler (web beacons) för att anonymt spåra och analysera användning och aktivitet på webbplatser. Denna information sammanställs och analyseras på en aggregerad (samlad) basis.

Inloggningsinformation

När du får åtkomst till vår sida, lagrar automatiskt våra servrar information som din webbläsare sänder närhelst du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan inkludera information om hur du använder vår sida, såsom din webbförfrågan, typ av webbläsare, webbläsarspråk, tid och datum för din förfrågan, och ett eller flera cookies som specifikt kan identifiera din webbläsare. Under registreringen kombineras denna inloggningsinformation med din personliga information för att analysera hur du använder våra tjänster, för att verifiera din identitet och för att utreda misstänkta överträdelser mot användarvillkoren och nätgemenskapens riktlinjer (‘Reglerna’).

Användarkommunikation

När du sänder ett e-post-meddelande till, eller på annat sätt kommunicerar med Centric, kan vi komma att bevara denna kommunikation för att kunna behandla dina förfrågningar, bemöta dina önskemål samt förbättra våra tjänster.

Användarframställt innehåll

Kom ihåg att när du laddar upp text, bild eller annat material till Centrics webbplatser, så görs den tillgänglig över hela världen. Du bör iaktta extra försiktighet så att du inte inkluderar personlig information om dig själv eller en tredje part i uppladdat material eller någon kommentar som du gör på Centrics webbplatser. Vi tar inte något ansvar för frivilligt anslagen information.

Vem har tillgång till informationen?

Dina uppgifter kommer att användas av Centrics medarbetare och underleverantörer samt kommuniceras med Centrics kunder. Vi utlämnar endast personlig information till tredje part, dvs. andra bolag, organisationer, stat, kommun och landsting eller individer utanför Centric-koncernen som Centric inte har en kundrelation med, under följande omständigheter:

• Vi har ditt samtycke.

Med undantag för vad som anges nedan, kommer vi att meddela dig innan vi delar din Personliga Information med en tredje part och ge dig möjligheten att välja att din information inte ska utlämnas. Vi delar inte personlig information med andra tredje parter.

• Vid användandet av personuppgiftsbiträden.

Vi kan komma att använda personuppgiftsbiträden för att administrera och behandla din personliga information för vår räkning för de syften som fastställts i denna Integritetspolicy, t.ex. för hostingaktiviteter som hänför sig till användningen av Centrics webbplatser. Vi kräver att dessa parter åtar sig att behandla denna information utifrån våra instruktioner och i enlighet med denna Integritetspolicy och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder.

• Vi har tilltro till att åtkomst, användning, bevarande eller utlämnande av Personlig Information är skäligen nödvändig för att
(a) tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet;
(b) verkställa Reglerna, inklusive utredning av potentiella överträdelser därav;
(c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem; eller
(d) skydda mot skada av Centrics, dess användares eller allmänhetens rättigheter, tillgångar eller säkerhet vilket krävs eller tillåts enligt lag.

• Som en del av ett samgående, försäljning, överföring av tillgångar eller förvärv, om det är tillåtet och utförs i enlighet med tillämplig lag.

Informationssäkerhet

Din personliga information kan endast ses av dig efter att ditt användarnamn och lösenord angivits korrekt. Ett undantag från detta är för personer under 16 år vars föräldrar eller målsmän kan se, få tillgång till och uppdatera denna information. Andra användare eller tredje part som besöker Centrics webbplatser kommer att se det användarnamn som du har valt under registreringsprocessen. För att skydda din integritet vänligen se till att inte använda ditt riktiga namn som användarnamn.

SSL-kod kan komma att användas för att sända data som du avger till Centrics webbplatser för att skydda känslig data under sändning. Webbsidorna är därför krypterade och databaserna skyddas av ett Internetbaserat intrångslarm och brandväggar. Utomstående säkerhetsexperter verifierar ständigt säkerhetsnivån.
Endast behörig personal hos Centric har tillgång till personlig information. Centrics anställda är bundna av sekretessavtal och måste iaktta Centrics säkerhetspolicy.

Korrigering och radering av personlig information

Om du inte vill att vi använder din personliga information såsom angivits i denna integritetspolicy kan du när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning genom att sända ett e-postmeddelande till infosweden@centric.eu eller skriva till oss på adressen: 
Centric Professionals AB
Hamngatan 33
172 66 Sundbyberg

Detta leder till uppsägning av ditt konto och du kan därefter inte använda våra tjänster.

Det är du som användare som själv kan registrera, uppdatera, redigera och ta bort egen Personlig Information under ‘Mitt CV‘ efter inloggning. Du har rätt att kontrollera och korrigera all data som är hänförlig till dig som person och som lagras hos oss. Centric uppmanar samtliga sökande att fortlöpande uppdatera sina personuppgifter för att säkerställa att informationen är aktuell och korrekt. Om du använder något av ovanstående sätt för att korrigera eller radera din personliga information ansvarar vi för att detta sker på samtliga platser där vi sparat och behandlat informationen, inom hela Centric-koncernen och hos våra samarbetsparter.

Lagring (kvarhållande) av personlig information

Personlig information lagras så länge som det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har givit oss ditt samtycke, förutsatt att rättsliga krav som kräver motsatsen inte finns, exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process. Vidare sparar vi informationen efter avslutat konto tolv [12] månader för att kunna följa upp våra tjänster samt sända marknadsföring till dig.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar i Integritetspolicyn på denna sida, och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utmärkande meddelande, samt kontakta dig via e-post, senast 30 [trettio] dagar innan ändringen träder i kraft.

Varje version av denna Integritetspolicy kommer att identifieras på toppen av varje enskild Centric- webbplats i datum-ordning efter dess giltighet. Vi kommer att inhämta samtycke från användare före implementering av sådana ändringar i Integritetspolicyn som kommer att minde restriktiv avseende vår användning av personlig information än vad vi utlovat vid tiden för den ursprungliga inhämtningen.