Centric connect.engage.succeed

2016 Centric Årsredovisning: 

Ökad vinst efter förändring av inriktning
Centric har publicerat sin digitala årsredovisning för 2016 och är nöjd med resultaten. Nettoresultatet ökade med 8,6% till 20,2 miljoner euro. Soliditeten var utmärkt 2016 och uppgick till 55 procent (2015: 52 procent). Med ett nuvarande förhållande på 1,19 är likviditeten också mer än tillräcklig (2015: 1,0).
       

Vinsten tillkom delvis tack vare en strategisk finjustering 2015 där organisationen sågs öka fokus på specifika kundgrupper inom försörjningskedjan, den offentliga sektorn och finansbranschen. På dessa tre marknader investerar Centric specifikt i innovation och nya produkter för optimal kundanpassning genom smarta tekniska lösningar och tjänster. Bortsett från det har Centric ökat investeringarna i sitt IT-outsourcingförslag och expertkompetens.

IT-outsourcing

2016 uppgick försäljningen till 451,6 miljoner euro, jämfört med 462,7 miljoner 2015. Den svagt minskade försäljningen orsakades av effekten av dalande oljepriser på den norska marknaden. Centrics skandinaviska verksamhet består huvudsakligen av att tillhandahålla personaltjänster och den ekonomiska nedgången har lett till en minskning av efterfrågan på tillfälligt anställda. Centric förväntar sig att verksamheten i Norge ska öka i takt med att oljepriserna återigen stiger och den internationella expansionen av Centrics IT-outsourcing-verksamhet: där personaltjänster tillhandahålls huvudsakligen på kortfristiga kontrakt, IT-outsourcing i allmänhet baseras på långsiktiga kontrakt som medför fler återkommande affärer.

Genom att omvandla den norska verksamheten från en personaltjänsteleverantör till en heltäckande IT-outsourcingleverantör, kommer Centric att kunna dra nytta av erfarenheter med liknande övergång i Nederländerna. Detta återspeglas redan i de integrerade koncept som företaget använder för att både hantera servicedesk på plats och tillhandahålla stöd från servicedeskarna i Hamar (Norge) eller Linköping (Sverige).

Kundberättelser

Förutom att presentera resultaten, är årsredovisningen en tillbakablick av Centrics verksamhet inom de olika branscherna 2016, samtidigt som den ser fram emot 2017. Rapporten innehåller dessutom flera kundberättelser; Susanne Kroon, handelsdirektör hos Spar berättar varför hennes företag valde InPosition mobil-detaljhandelslösning i kombination med Centrics Omnichannel affärsplattform. IT-direktören i Action Retail-kedjan, Jens Burger förklarar hur Centric hjälper Action att starta upp nya butiker och Daphne Voulon, Functional Management Adviser i Utrecht, berättar om de sammankopplande operationer som organiserades för Centrics e- HRM-system, Motion. Det finns också kundberättelser från BNG Bank och USG People, tillsammans med detaljer om Centrics CSR och HR-policy.

2016 Centric Årsredovisning: Rapporten innehåller dessutom flera kundberättelser.

2015 Annual report & public report

Read the public report 2015

Download the annual report 2015

2014 Annual report & public report

Read the public report 2014

Download the annual report 2014

2013 Annual report & public report

Read the public report 2013

Download the annual report 2013

2012 Annual report & public report

Download the annual report of 2012

Download the public report 2012

2011 Annual report & Public report

Download the annual report of 2011

Download the public report of 2011

2010 Centric B.V. Annual Report

Download the 2010 Centric B.V. Annual Report

2009 Centric B.V. Annual Report

Download the 2009 Centric B.V. Annual Report