Centric connect.engage.succeed

StoreWorld Självscanning

Att stå och vänta i en lång kö för att slutligen få betala är ett av de största irritationsmomenten i en butik.
Införandet av själv-scanning lösningar har inneburit att detta problem minskat och därmed bidragit till ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Det är också bekvämt för konsumenten.

Med handterminalen får kunden direkt information om produkter, kampanjer och priser. Kunden ser också se den aktuella kostnaden för varorna i sin vagn eller korg med hjälp av den handhållna terminalen.  

En integrerad själv-scanning lösning gör att du kan:

  • öka servicegraden gentemot kunderna
  • stimulera impulsköp
  • minska butikens driftskostnader
  • följa upp kundernas köpbeteende
  • realisera interaktiv kommunikation med kunden