Centric connect.engage.succeed

StoreWorld Open Business Platform

Som handlare vill du alltid ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Detta för att ha bättre kontroll av verksamheten och kunna svara upp på och möta kundernas högt ställda krav. Åtkomsten till up-to-date information på både huvudkontoret och i butikerna är helt avgörande. Det är här Centric’s StoreWorld Open Business Platform blir aktuell. Genom en ”öppnen” IKT- arkitektur möjliggörs enkel integration av dina funktionella moduler med tredjeparts komponenter och/eller produkter.

StoreWorld Open Business Platform är ett centraliserat datalager som gör informationen tillgänglig i realtid. Det stöder också processerna för användaradministration, lojalitetsprogram, rapportering och  dagsavslut.

Fördelar

  • Snabb och säker tillgång till realtidsinformation från en rad olika system, både i butikerna och på huvudkontoret.
  • Modulär struktur, vilket möjliggör ett successivt införande av nya funktionella moduler när de behövs.
  • Baserat på en Service-Oriented Architecture ( SOA ), du bestämmer vilka specifika funktioner du vill använda.
  • Skalbar modell: nya funktioner kan läggas till när du behöver dem.