Centric connect.engage.succeed

Managed Retail Services (MRS)

Managed Retail Services (MRS) är Centrics system för att gå från traditionell Break and Fix till en proaktiv managerad service. Proaktivitet är vårt nyckelord vad gäller modellen för övervakning och support av verksamhetskritiska butikssystem. Med fokus på detaljhandelsbranschen, med en väl utbyggd och kompetent serviceorganisation samt med moderna verktyg och processer för fjärr-support, är vi den ideala partnern till moderna detaljhandelskedjor för att uppfylla högt ställda mål på drift och support. MRS (Managed Retail Services) är ett centralt system för övervakning och support av företagets hela kassa-/butikslösning (POS).

För att uppnå bästa möjliga effektivitet för drift & förvaltning och service & underhåll krävs en bra kombination av rätt hårdvara (t.ex. med Intel vPro), modern mjukvara och en ständig utveckling av fjärr-tjänster för support. Med detta får vi som resultat en sänkt totalkostnad för den aktuella POS-lösningen!

Exempel på funktioner som finns i MRS:

  • Auto Asset Inventory
  • Agent Procedurer
  • Managed Antivirus och Antimalware
  • Microsoft Windows Patch Management
  • Övervakning
  • Energisparfunktioner
  • Fjärr Recovery 

Med Intel vPro och våra egenutvecklade Remote Recovery Procedures, har vi möjlighet att fjärr-återställa systemen "till fabriksinställningarna" inom 20 minuter. Detta sänker belastningen på vår serviceorganisation och förkortar tiden för felsökning och felhantering.

Notering: Tjänsterna ovan kräver att PC-kassan eller periferiutrustningen har stöd för övervakning och remote managering!

MRS levererar fördelar inom två huvudområden

Tillgänglighet av Butiksdatasystem (POS)
Genom en förebyggande övervakning av hela POS-systemet kan vi upptäcka de vanligaste felen innan de uppstår. Detta resulterar i en förbättrad tillgänglighet av systemet.

Sänka kostnaderna för ”på platsen” support.
Genom framtagning av standardiserade lösningar för de vanligaste felen och med hjälp av s.k. fjärruppkoppling till hela POS-systemet, krävs det mindre ”på platsen” support. Detta resulterar i sänkta kostnader för support.
Genom att göra ”på platsen” supporten mer planerbar. En ”på platsen” utryckning är effektivare och billigare om den kan planeras och inte görs akut. Med hjälp av en proaktiv fjärrövervakning har vi kunnat konstatera hos många av våra kunder att ungefär 50% av alla akuta ärenden fångas upp innan de uppstår. Och som resultat - en lägre kostnad för support.

MRS är en ”single truth” för hela butikkedjan’s infrastruktur där alla parter har tillgång till samma information för att underlätta och förbättra supporten.