Centric connect.engage.succeed

Centric Care tänker grönt

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och miljöledningssystemet omfattar all verksamhet i Norge och Sverige. Vi ska alltid vara sparsamma med energi och materiella resurser för att förebygga föroreningar och minimera vår egen miljö- och klimatpåverkan.

Alla våra resor ska värderas ur miljösynpunkt innan bokning sker. I möjligaste mån ska resor ske med kollektivtrafik. Allt avfall ska sorteras och lämnas till återvinning eller kompostering.

Alla våra konsulter ska vara miljömedvetna. Ute på sina arbetsplatser ska de välja de mest miljövänliga materialen och sortera avfall korrekt. Varje konsult hos Centric Care ska omgående informera sig om miljöpolicyn som gäller på sin nya arbetsplats samt vara miljömedveten utan att avvika från de rutiner som gäller på arbetsplatsen.

Vill du se certifieringsintyget? Klicka då här.