Centric connect.engage.succeed

Auktoriserat bemanningsföretag

Centric Care AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och har som krav att uppfylla ett antal villkor, som företaget blir granskat utefter en gång om året. Auktorisationen ges av Bemanningsföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. 

Till grundkraven för ett auktoriserat bemanningsföretag hör att bemanningsföretaget utövar sin verksamhet sedan minst 12 månader, följer förbundets stadgar och Bemanningsföretagens Etiska Regler. Dessutom måste bemanningsföretaget binda sig till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar, tillämpa Bemanningsföretagens Allmänna Leverensvillkor och omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande. Ytterligare ett krav på Centric som auktoriserat bemanningsföretag är att ha en fastställd jämställdhetsplan om den krävs enligt lag.

Läs mer om auktorisationen

Den årliga granskningen av auktoriserade bemanningsföretag genomförs av Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd. I denna nämnd ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden.

Är bemanningsföretaget ok?

Är bemanningsföretaget du anlitar auktoriserat? På sajten tryggbemanning.se kan du försäkra dig om ett bemanningsföretag är det. Där knappar du bara in namnet eller organisationsnumret på bemanningsföretaget du tänker anlita så får du direkt svar om företaget är auktoriserat. 

Auktorisationen innebär en trygghet för dig som kund, du vet att det företag du anlitar utövat verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst ett år tillbaka, är seriöst, följer svenska lagar och regler och betalar skatter och avgifter.