Centric connect.engage.succeed

Behöver du hyra en läkare?

Centric Care är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag och har bemannat den svenska sjukvården sedan år 2000.

Hyrläkare, stafettläkare eller resursläkare. Kärt barn har många namn. För oss är det viktiga är att du som kund får den hjälp du behöver.

Sedan 2010 arbetar Centric Care även med läkarbemanning. Vi hyr ut läkare och specialistläkare till våra kunder i flertalet landsting samt privata aktörer.

Specialiserade på "hyrläkare"

Idag har vi totalt fem erfarna konsultchefer i Stockholm och Göteborg som är specialiserade på bemanning av så kallade "hyrläkare". Vi har konsultchefer med stor branscherfarenhet som är specialiserade på bemanning av så kallade "hyrläkare".  Från våra kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö arbetar vi med rikstäckande bemanning. Som kund hos oss får du en egen kontaktperson som kommer att jobba dedikerat med ditt behov av resursläkare. Våra konsultchefer har hög kompetens och gedigen erfarenhet vilket gör att de förstår dina behov och kan leverera rätt läkare eller specialistläkare till rätt plats.

Största möjliga kontinuitet

Våra konsultchefer har hela tiden en tät dialog med kunder och konsulter. Genom denna kontakt kan vi också planera kring bemanning av våra stafettläkare med god framförhållning och på så sätt också i möjligaste mån eftersträva en god kontinuitet av de hyrläkare vi bemannar med.

Kontakta oss när du behöver en "hyrläkare/ staffettläkare/ resursläkare" - Vi har en läkare eller specialistläkare när du behöver det!