Centric connect.engage.succeed

Behöver du hyra en psykolog?

Centric Care är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag inom häslo- och sjukvård och har lösningar för dig som vill hyra en psykolog. Vi har bemannat den svenska sjukvården sedan år 2000.

Behovet av psykologer ökar i samhället och därför lägger vi på Centric Care stort fokus på bemanning av just psykologer.
Centric finner rätt person till dig oavsett om du behöver en psykolog till långvariga uppdrag eller tillfällig förstärkning.
Centric Care har lång erfarenhet från att hyra ut psykologer till våra kunder i flertalet landsting samt till privata aktörer i hela landet.

Rätt kompetens, när du behöver det.

Psykologer arbetar inom samhällets alla sektorer och kan ha vitt skild kompetens och inriktning. Som kund skall du alltid känna dig säker på att vi levererar kompetenta och flexibla psykologer utefter dina behov-  Vi vet vad du behöver.

Största möjliga kontinuitet

Våra konsultchefer har hela tiden en tät dialog med kunder och konsulter. Genom denna kontakt kan vi också planera kring bemanning av våra psykologer med god framförhållning och på så sätt också i möjligaste mån eftersträva en god kontinuitet av de hyrläkare vi bemannar med.

Kontakta oss när du behöver hyra en psykolog till din verksamhet - Vi har en kompetent psykolog när du behöver det!