Centric connect.engage.succeed

Behöver du hyra en medicinsk sekreterare?

Centric Care är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag och har lösningar för dig som tex vill hyra medicinsk sekreterare eller sjuksköterska. Vi har bemannat den svenska sjukvården sedan år 2000.

Medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare. Kärt barn har många namn. Vi har valt att kalla våra konsulter för medicinska sekreterare. Centric Care har lång erfarenhet från att hyra ut medicinska sekreterare till våra kunder i flertalet landsting samt till privata aktörer i hela landet.

Ökat behov av medicinska sekreterare

Behovet av att hyra en medicinsk sekreterare har ökat markant de senaste åren därför är uthyrning av medicinska sekreterare idag ett eget fokusområde hos oss på Centric Care. Det innebär att du som kund får direktkontakt med en konsultchef specialiserade på bemanning av medicinska sekreterare.

Våra konsultchefer har god branschkännedom och flertalet har själva sjukvårdsbakgrund, det gör att de förstår dina behov och kan hitta den medicinska sekreterare du behöver.

Optimerad bemanning

Centric finns här när du behöver hyra en medicinsk sekreterare - vid arbetstoppar, vakanser eller under rekryteringsfaser. Bemanningen anpassas efter ditt behov och din verksamhet.

Har du också högar som behöver "skrivas bort"? Hyr en medicinsk sekreterare på kort eller längre tid av Centric Care