Centric connect.engage.succeed

Är du psykolog eller socionom?


Var vill du jobba som psykolog?

Behovet av psykologer växer och finns i dag inom alla sektorer i samhället. Centric Care kan erbjuda dig spännande uppdrag runt om i Sverige där du kan fortsätta att utveckla din profession. Läs mer>>

Var vill du jobba som socionom?

Är du intresserad av människor? Som socionom gör du en samhällsinsats och samtidigt kan en socionomutbildning ge många karriärmöjligheter på en bra arbetsmarknad. Läs mer>>