Centric connect.engage.succeed

Partner Network

Många företag har insett betydelsen av att hyra in rätt konsult med, i många fall, specialistkompetens för deras projekt. Att hitta just den kompetens som behövs i det stora utbudet av kompetenta konsultbolag och egenföretagare är ett digert arbete för det köpande företaget. Detta kan vi på Centric hjälpa till med genom vårt affärsområde Partner Network som enbart arbetar med förmedling av erfarna specialister inom IT. Konsulter som är anställda hos IT-konsultbolag, är enmanskonsulter eller har valt att jobba som egenanställda.

Konsultförmedling

Som konsultförmedlare erbjuder vi en opartisk urvalsprocess och kan därigenom säkerställa att de konsulter vi levererar har efterfrågad kompetens. Genom att använda vårt Partnernätverk kan vi snabbt hitta rätt resurs och genom konkurrensutsättning kan vi även sänka kostnaden.

Centric Partner Network

Vi tror på personliga relationer och har därför regelbundna möten med både kund och underkonsulter. Det är alltid samma person som träffar det köpande företaget som sedan sköter processen med att hitta rätt IT-konsult. Det ökar båda hastigheten och träffsäkerheten.

Vi arbetar efter en transparent modell där relationer och ekonomiska överenskommelser redovisas öppet för alla parter i en aktuell affär. För oss är det viktigt att alla parter känner sig som vinnare vid en affär.

Outsourcing av konsultinköp

Vi kan även ta hand om ett företags hela konsulthantering. Allt ifrån kravhantering, urval, intervjuer, referenstagning och avtalsskrivning. Vi hanterar all tidrapportering och fakturering och levererar vecko- eller månadsvis statistik på konsultkostnader fördelade på respektive projekt.