Centric connect.engage.succeed

Store World Selvscanning

Å stå i kø er en av de største kildene til irritasjon hos kunder. Selvscannings-løsninger har løst denne utfordringen og redusert køen hos våre kunder. Dette har bidratt til økt kundetilfredshet og kundelojalitet.

Med handelsterminialen får kunden direkte informasjon om produkter, kampanjer og priser. Kunden ser også den aktuelle prisen for varene sine i sin vogn/kurv med hjelp av den håndholdte terminalen.

Fordeler

En integrert selv-scannings løsning gjør at du kan:

  • øke servicegraden mot kundene dine
  • stimulere til impulskjøp
  • minske butikkens driftskostnader
  • følge opp kundeopplevelsen og kundenes atferd