Centric connect.engage.succeed

Store World Open Business Platform

Som selger vil du alltid ha tilgang til rett informasjon på rett tidspunkt. Dette for å ha god kontroll på virksomheten og kunne svara på kundenes høye krav. Up-to-date informasjon på både hovedkontor og i butikkene er helt avgjørende. Centrics StoreWorld Open Business Platforms IKT- arkitektur muliggjør en enkel integrasjon av alle funksjonelle moduler med tredjeparts komponenter og/eller produkter.

StoreWorld Open Business Platform er et sentralisert datalager som gjør informasjonen tilgjengelig i realtid. Det støtter også prosessene for brukeradministrasjon, lojalitetsprogram og rapportering.

Fordeler

  • Rask og sikker tilgang til realtidsinformasjon fra en rekke ulike system, både i butikk og på hovedkontoret.
  • Modulær struktur, som muliggjør et suksessivt innføring av nye funksjonelle moduler når behovet kommer
  • Basert på en Service-Oriented Architecture ( SOA ), du bestemmer hvilke spesifikke funksjoner du vil ta i bruk.
  • Skalerbar modell: nye funksjoner kan legges til