Centric connect.engage.succeed

StoreWorld inPosition

StoreWorld inPosition er en innovativ løsning som skaper forutsetninger for bedre kundeservice. Programmet gjør det mulig for butikkpersonalet å effektivisere salgsprosessen gjennom personlig kundeservice hvor man håndterer alt fra produktinformasjon til betaling og leveranse av en vara. Og hela salgsprosessen tilsammen med kunden i butikk. InPosition gir informasjon om artikkelens lagerstatus og gir samtidig tips om mulige alternative artikler.

StoreWorld inPosition

Point-of-Sale

InPosition støtter også betalinger gjennom sertifisert trådløs PIN kobling til StoreWorld Dynavision. Dette innebærer at man kan unngå lange køer i kassen og opprettholde et høyt servicenivå gjennom hele salgsprosessen. InPosition er tilgjengelig for Android- och iPad plattformene.