Centric connect.engage.succeed

Managed Retail Services (MRS)

MRS er Centrics løsning  fra traditionell Break and Fix til en proaktiv Managerad Service. Proaktivitet er nøkkelorden i vår modell for overvåking og support av virksomhetskritiske butikkssystem. Med en kompetent service organisasjon, moderna verktøy och prosesser for fjerne support, er vi den ideelle partneren til moderne detaljhandelskjeder for å oppfylle høye mål på drift og support. MRS (Managed Retail Services) er et sentralt system for overvakning och support av selskapets totale kasse- og butikksløsning (POS).

For å gjøre  drift, forvaltning og service og  vedlikehold kreves en bra kombinasjon av rett hardware og moderne software og en kontinuerlig utvikling av fjern-tjenester for support. Med dette får man som resultat en lavere totalkostnad for den aktuelle POS-løsningen.

Eksempel på funksjoner som finnes i MRS:

  • Auto Asset Inventory
  • Agent Prosedyrer
  • Managed Antivirus och Antimalware
  • Microsoft Windows Patch Management
  • Overvåking
  • Energispar funksjoner
  • Fjern Recovery

Med Intel vPro og vår  egenutviklede Remote Recovery Procedures, har vi mulighet til å nullstille systemene "til fabrikkinnstillinger" innen 20 minutter. Dette senker belastningen på vår service organisasjon og forkorter tiden for feilsøkning og feilhåndtering

MRS leverer fordeler innom to hovedområder

Tillgjenglighet av Butiksdatasystem (POS)

Gjennom en overvåkning av hele POS-systemet kan vi oppdage de vanligste feilene før de oppstår. Dette resulterer i en forbedre tilgjengelighet av systemet.

Senk kostnadene før bruk av support på stedet

Gjennom framtagning av standardiserade løsninger for de vanligste feilene og ved hjelp av fjernoppkobling til hele POS-systemet, kreves det mindre  support på stedet. Detta resulterer i lavere support kostnader.  

Gjennom at support på stedet blir lettere og planlegge, blir også dette mer effektivt. Ved hjelp av en proaktiv fjernovervåkning har vi kunne konstatere at vi avdekker 50% av alle akutte problemer før de oppstår. Resultatet er en bedre og mer kostnedseffektiv support.

MRS er en ”single truth” for hele butikkjeden hvor alle parter har tillgang til samme informasjon for å lette og forbedre supporten.