Centric connect.engage.succeed

Centric Care tenker grønt

Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette innebærer at vi alltid er sparsomme med bruk av energi og materielle ressurser for å redusere vår egen miljø- og klimapåvirkning.

Alt avfall sorteres og leveres til gjenvinning eller kompostering. Gjeldende lover og forskrifter innen miljø skal selvsagt alltid følges.
 
Alle våre medarbeidere skal være miljøbevisste. Ute på sine arbeidsplasser skal de velge de mest miljøvennlige materialene og sortere avfall korrekt. Alle medarbeidere hos Centric Care skal sette seg inn gjeldende miljøpolicy på sin arbeidsplass og være miljøbevisste i den grad rutinene på arbeidsplassen gir rom for det.

ISO 9001 and ISO 14001