Centric connect.engage.succeed

Om Centric Care

Centric Care er spesialisert på bemanning av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere og øvrig helsepersonell i både Norge og Sverige. Vi har bemannet helsevesenet siden 2000 og er et av Skandinavias ledende bemanningsselskap.

Centric er et av Europas største privateide selskaper med over 5000 ansatte i Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Sundbyberg. Vi bemanner kortvarige og langvarige bemanningsbehov og vi har langsiktige relasjoner med våre oppdragsgivere i både offentlig og privat sektor. Forklaringen til det er enkel. De verdsetter vår tilgjengelighet og vårt engasjement i hvert enkelt oppdrag. Våre kunder vet at de får motiverte og kompetente vikarer – hver gang.
 
Centric Care er medlem av bransjeforeningen NHO Service og er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001 and ISO 14001NHO Service