Centric connect.engage.succeed

Spørsmål og svar


Hvordan er det å jobbe som sykepleier, hjelpepleier eller lege gjennom Centric Care?

Det å jobbe som vikar byr på frihet til å velge selv. Du får tilgang på en stor mengde ledige stillinger og du kan selv komme med ønske om når og hvor du vil jobbe. Ved å jobbe som vikar gjennom oss har du samme trygghet som om du hadde jobbet direkte for sykehus eller kommune. Jobben som sykepleier, lege eller hjelpepleier innebærer at du får nye erfaringer og muligheten til å legge opp din arbeidstid etter eget ønske. «Les intervjuene med våre vikarer»

Må jeg ha norsk autorisasjon?

Du må ha norsk autorisasjon når du arbeider i Norge. Se informasjon under «Jobbe for Centric»  eller trykk «Søke om norsk autorisasjon for sykepleier og hjelpepleier» , «Søke om norsk autorisasjon for lege»
Du må selv sørge for at autorisasjonen er klar innen oppdragets start. Det tar normalt 2 måneder å få autorisasjon fra det tidspunkt du har sendt søknad og betalt avgiften.

Må jeg ha norsk skattekort?

Ja. Se informasjon under «Jobbe for Centric», eller trykk «Hvordan søke om norsk skattekort»

Trenger jeg A1 skjema?

Alle som har bosted og arbeid i sitt hjemland og tar arbeid i Norge skal som hovedregel tilhøre hjemlandets trygdeordning. Har du derimot ikke arbeid i ditt hjemland skal du tilhøre norsk folketrygd. Se informasjon under «Jobbe for Centric», eller trykk «Informasjon om A1»

Må jeg ha politiattest for å jobbe i Norge?

Flere av våre kunder krever dette. Vi anbefaler deg å søke om politiattest. Se informasjon ved å klikke her  «Politiattest fra Sverige» / «Politiattest fra Norge»

Hva kan jeg forvente å få i lønn?

I Centric Care lønnes du etter gjeldende tariffavtale i henhold til  vikarbyrådirektivet.
Centric Care skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som arbeidstaker hadde fått som tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid, gjeldende:

  •     Arbeidstidens lengde og plassering
  •     Overtidsarbeid
  •     Varighet og plassering av pauser og hvileperioder
  •     Nattarbeid
  •     Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
  •     Lønn og utgiftsdekning

For mer opplysninger om lønn og lønnsmodell ta kontakt med oss på tlf +47 02360 eller se «Jobbe for Centric»

Lønn i NOK – hva blir det i din valuta?


Trykk her for å sjekke

Hvordan får jeg oppdrag gjennom Centric Care?

Det er viktig å registrere din tilgjengelighet under «Min side». Vi tar kontakt med deg når vi finner et oppdrag som passer din kompetanse og ditt ønske. I tillegg holdes du informert via ledige stillinger på hjemmesiden. Ta kontakt med oss når du finner et oppdrag av interesse.

Hvem er min arbeidsgiver når jeg er på jobb?

Centric Care er din arbeidsgiver. Alle spørsmål retter du til din kontaktperson hos oss.

Dekker Centric Care bolig?

Centric Care har gratis bolig til vikarene. Boligene har god standard. De er fullt møblert med hvitevarer, TV og som oftest internett. Det er alltid en fordel å ha med eget mobilt bredbånd. Ta med eget sengetøy og håndkle. Husdyr og røyking er ikke tillatt. Du skal alltid forlate boligen i den stand du selv ønsker å finne den, altså ryddig og rengjort.

Ved manglende rengjøring uten forhåndsavtale belastes vikaren NOK 1.500. Vikaren belastes også for eventuelt tap av nøkler og skade på bolig eller inventar.

Vi dekker ikke bolig til familiemedlemmer eller venner, men kan noen ganger være behjelpelige med å skaffe dette for vikarens egen regning.

Dekker Centric Care reisen?

Centric Care dekker hovedreisen. Dette avtales med din kontaktperson. Alle lokale reiser dekkes av vikaren i sin helhet. Centric Care dekker ikke vikarens kostnader ved forsinkelse, kansellering eller ved avbrutt avtalt oppdrag. Reiserefusjon utbetales sammen med lønnen.

Hvilke forsikringer har Centric Care?

Yrkesskadeforsikring dekkes av Centric Care. Denne forsikringen dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng. Vi anbefaler deg å tegne en helårs reiseforsikring.

Hvilken pensjon har Centric Care?

Centric Care har OTP (obligatorisk tjenestepensjon).

Når skal jeg møte opp første arbeidsdag?

Første arbeidsdag møter du 15 minutter før vaktstart, og spør etter oppgitt kontaktperson. Det er viktig at du setter deg inn i kundens interne rutiner, feks rapportering, medisiner, sikkerhet, brannvern, datasystem (be om innlogg), vakttelefon, ansvarsvakt, HMS-rutiner etc.

Hva gjør jeg med arbeidstøy?

Du benytter oppdragsgivers arbeidstøy hvis ikke annet er avtalt. Smykker skal ikke benyttes når man arbeider som vikar. Sko må du selv stå for. Hvis du jobber i hjemmetjenesten er det mest vanlig å bruke private klær.

Må jeg bruke ID kort?

Ja. Dette for å vise hvem du er, og hvem du jobber for.

Kan jeg ta ekstravakter?

Du må alltid avtale ekstravakter med din kontaktperson i Centric Care. Vi følger arbeidsmiljølovens krav til overtid og hviletid.

Får jeg opplæring på nytt arbeidssted?

Dette avtales med din kontaktperson i hvert enkelt tilfelle. Opplæringsprogram kan eventuelt fastsettes av kunden og inneholde: Gjennomgang av interne rutiner, sikkerhetsrutiner, brannrutiner, medisinrutiner, pasientinfo, vakttelefon, ansvarsvakt.

Hva gjør jeg med selvangivelsen?

Alle som har arbeidet i Norge, vil i første del av april få ferdig utfylt selvangivelse tilsendt elektronisk. Selvangivelsen skal signeres og returneres innen utgangen av april. 

Hvor leverer jeg timeliste?

Timelister føres ved å logge inn på «Min side».

Når er det lønnsutbetaling?

To ganger i måneden. Annenhver fredag.

Får jeg feriepenger?

Ja. Feriepenger (12 %) utbetales i juni.

Trenger jeg norsk bankkonto?

Nei. Vi overfører din lønn til konto til avtalt tid. Har du utenlandsk konto trenger vi SWIFT og IBAN.

Har du andre spørsmål, så ta kontakt på tlf. +47 02360.