Centric connect.engage.succeed

Effectief managen van mensen in projecten

De ICT-sector ligt steeds meer onder een vergrootglas als het gaat om het rendement van projecten. Meer dan 50% van alle projecten mislukt. Bij 80% van de mislukte projecten is de human factor de onderliggende oorzaak. Dit kost veel geld en veroorzaakt bestuurlijke onrust. Dit kan en moet anders, vinden wij.

Stakeholders aan boord

Centric heeft daarom onderzoek gedaan naar de zachte kant van ICT-projectmanagement en een oplossing gevonden: People in Projects. Dit is een stakeholdermanagement-pakket dat we met en bij u uitvoeren. People in Projects bestaat uit een valide meetinstrument (SAY, Stakeholder Attitude Yardstick) en consultancy. Zo maken we op een harde, meetbare wijze de zachte kant van projecten inzichtelijk en hanteerbaar.

Wij meten en monitoren de sociale en politieke aspecten bij grote complexe projecten. U leert de mindset en prioriteiten van de stakeholders kennen, zodat u weet hoe u ze ‘aan boord’ houdt en proactief onderdeel maakt van het project.

People in Projects in stappen

  • Stap 1 definiëren - Wie zijn de stakeholders?
  • Stap 2 analyseren - Nulmeting
  • Stap 3 rapporteren  - Nulmeting wordt geanalyseerd; staan de stakeholders in positieve of negatieve stand?
  • Stap 4 acteren  - Interventies en acties om de stakeholders aan boord te houden
  • Stap 5 consolideren  - Meting na drie à vier maanden herhalen


Wat levert het u op?

  • Meer grip op de mens in het project
  • Draagvlak bij de stakeholders
  • Betere sturing, rapportages en verantwoording
  • Transparantie
  • Lagere kosten en kortere doorlooptijden

Nieuw: training voor projectmanagers

2-daagse training waarin programma- en/of projectmanagers leren om verschillende stakeholders effectief te managen tijdens verloop van projecten. Ze krijgen zicht op stemmingen en percepties (human factor in beeld) en leren hoe ze interventies met resultaat kunnen inzetten. Meer informatie over de training stakeholdermanagement voor project- en programmamanagers.

Meer informatie over stakeholdermanagement

Download de flyer of neem contact op met Alwin Kohlbrugge via +31 6 21 39 46 40 of alwin.kohlbrugge@centric.eu.