Centric connect.engage.succeed

Alwin Kohlbrugge, expert stakeholdermanagement

Alwin Kohlbrugge werkt sinds 2010 bij Centric als senior consultant. Daarvoor was hij jaren werkzaam als manager Finance & Control bij diverse ICT-bedrijven en als projectleider bij PricewaterhouseCoopers.

In deze rollen was coachend leiderschap altijd het uitgangspunt om goede teams te maken en te laten functioneren – een manager kan het immers nooit alleen. Alwin adviseerde op het gebied van bedrijfsvoering voor (lokale) overheden en private ondernemingen met specifieke aandacht voor het beter laten functioneren van medewerkers.

Op dit moment houdt Alwin zich bezig met het ondersteunen van organisaties door middel van stakeholdermanagement zodat ICT-projecten succesvoller verlopen. Hij maakt de human factor tot integraal onderdeel van projectmanagement zodat ook de sociale en politieke aspecten van projecten meegenomen worden en niet alleen de rationele kant. Hiermee toont Centric haar innovatieve karakter en pragmatische aanpak om de slagingspercentages van projecten te verhogen en het imago van de ICT-sector te verbeteren.

“Te vaak constateer ik dat in projecten niet geluisterd wordt naar stakeholders of dat signalen niet doorkomen bij de stuurgroep door onvoldoende communicatie binnen projecten. Hierdoor haken stakeholders af en kunnen projecten falen. Zonde van de energie die we erin stoppen! Ik zie het als mijn missie ervoor te zorgen dat alle stakeholders gehoord worden, zodat (ICT-)projecten wel slagen.”

Kennisdomein stakeholdermanagement

Alwin publiceert over het thema stakeholdermanagement. Daarbij komen ook onderwerpen aan bod zoals:

  • Projectmanagement
  • Verandermanagement
  • Projectcontrol