Centric connect.engage.succeed

Groene software: meten is zweten

Geschreven door Leen Blom - 16 april 2013

Leen Blom
Op 10 april bezocht ik de bijeenkomst ‘De energiefootprint van software’, georganiseerd door de Software VOC en het Kennis Netwerk Groene Software (#KNGS).

Centric is nauw bij dit onderwerp betrokken: een van de sprekers op het event – Erik Jagroep – doet als PhD bij Centric onderzoek naar de vraag hoe wij software energievriendelijker kunnen ontwikkelen.

#KNGS

Om software door te lichten en te meten met als doel nieuwe groene software te ontwikkelen, is in 2011 het Kennis Netwerk Groene Software (#KNGS) opgezet. De Vrije Universiteit (VU), het Agentschap NL, Rabobank, Capgemini, Green IT Amsterdam, Software Improvement Group (SIG) en TNO vormen het kernteam van dit kennisnetwerk. Bij de start waren ongeveer veertig organisaties betrokken, waaronder KPN, Centric, Telecity en SURF. Inmiddels telt het netwerk zo’n honderdzestig organisaties.

Presentaties

Vóór de pauze van de bijeenkomst werden er twee presentaties gegeven over wat het bepalen van de energiefootprint voor organisaties betekent. Joris Gresnigt, MVO-projectleider bij Logius, vertelde over de deelname van Logius aan een pilot rondom de energiefootprint van software met het Agentschap NL, de SIG en de leveranciers van Digipoort OTP en DigiD Machtigen. Aardig detail: een transactie op OTP kost gemiddeld 1,27 Wh; op DigiD Machtigen 38Wh! De hoge transactie op DigiD Machtigen is voornamelijk het gevolg van het veel lagere volume. De belangrijkste uitkomst van de pilot was de ontdekking dat een besparing van 1 kWh € 24 oplevert.

Meer metingen

Dit soort inzichten zijn de drijfveer van Jeroen Arnoldus van de SIG, die onder andere bij Logius de pilot heeft geleid. Hij pleit er dan ook voor om meer van deze metingen te doen en roept organisaties op lid te worden van de Gebruikersgroep Energiefootprint EFP. De meetwaarden zoals die bij Logius beschreven zijn worden opgenomen in een register en geven inzicht in verbetermogelijkheden. Dit register maakt vergelijking en duurzame aanbesteding mogelijk. Op 28 mei wordt hierover een introductieworkshop gehouden. Voor meer informatie over deze workshop kunt u terecht bij het Agentschap NL of de SIG.

Energieverbruik browsers

Na de pauze gingen de sprekers dieper in op de software zelf. Bo Merkus, onderzoeker CleanTech van de Hogeschool van Amsterdam, liet zien hoe ze in het Software Energy Footprint-lab (SEFlab) energieverbruik van software doormeten op hardware. Als voorbeeld hebben ze de top tien meest gebruikte browsers doorgemeten. Dit leidde tot het inzicht dat processorkracht de belangrijkste verbruiker is en veel reclame op een pagina duur is. Al met al denken de deelnemers van het onderzoeksprogramma dat gegeven de test Safari de zuinigste en Opera de minst zuinige browser is.

Onderzoek naar groene software

Erik Jagroep liet vervolgens zien hoe hij gevorderd is met zijn onderzoek naar groene software. Hij heeft zeer veel tijd gestoken in het meetbaar maken van het energieverbruik. Het SEFlab meet op de hardware, bij Centric meten we op het operating system. Om dat goed te doen, moeten de meettools gevalideerd worden. Erik werkt hiervoor samen met het SEFlab.

Als de meettools gevalideerd zijn, kunnen we de metingen op het operating system vertrouwen en verdere verdieping in het onderzoek aanbrengen. Als eerste meting toonde hij aan dat multi-tenancy een kleinere energiefootprint heeft dan single-tenancy. Hoewel deze uitkomst gevoelsmatig misschien geen verrassing is, heeft het onderzoek van Erik het nu ook daadwerkelijk aangetoond.

Geld voor onderzoek

Afsluitend leidde Bas Linders van de Software VOC een discussieronde met de openingsvraag: ‘wat kunnen leveranciers vandaag al doen?’ Dit leidde tot de stelling van enkele aanwezigen dat je de functionaliteitsvraag moet ontkoppelen van de efficiencyvraag. Als je alle machines uitzet, verbruik je inderdaad niets, maar je produceert ook niets meer. Laat de software-industrie zich concentreren op onderzoek naar de verlaging van de energiefootprint. En daar is geld voor, zo meldt het Agentschap NL: WBSO-geld.

Lees ook mijn blog Groene software? Wát zegt u?

Over Leen Blom

Leen Blom is als Manager R&D verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoeken op technologisch gebied en ondersteunt business development bij het vertalen van kansen in concepten en producten. Vooral op die gebieden waar nog weinig overeenstemming is over wat het precies is en kan betekenen voor de maatschappij, het bedrijfsleven en klanten van Centric is Leen in staat om richting te geven aan de stappen die op dit moment moeten worden genomen.

       
Reacties